SKÚŠKY ZÁKLADNÉHO VÝCVIKU JAZDCA 21.9.2019

SKÚŠKY ZÁKLADNÉHO VÝCVIKU JAZDCA

Organizátor: Západoslovenská jazdecká oblasť v spolupráci s JK MedGene Bratislava Termín: 21.09.2019 (sobota)
Miesto: Vítkovce – Kuzmice, okr. Topoľčany

Program:

09.00 – 10.00 hod. – registrácia
10.00 – 10.30 hod. – predvádzanie koní na ruke 10.45 – 12.00 hod. – praktická časť
12.00 – 13.00 hod. – prestávka
13.00 – 14.00 hod. – teoretická časť
14.30 hod. – vyhodnotenie

Rozhodcovský zbor: Rudolf Kohút, Ing. Edita Kohútová, Ing. Lenka Polyaková

Poplatok: 40 €
Možnosť ustajnenia koňa: 15€/deň
Prihlášky: zasielať do 19.09.2019 na email: rudolf.kohut@zoznam.sk Informácie: R. Kohút 0915 060 727

Uchádzač musí byť na skúšky prihlásený trénerom jazdectva alebo cvičiteľom, ktorý potvrdí absolvovanie základného výcviku uchádzača. Uchádzač priloží lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti spolu so súhlasom zákonného zástupcu v prípade, ak uchádzač ku dňu skúšok nedosiahol vek 18 rokov. Každý účastník musí mať korektné jazdecké oblečenie.

Každý kôň zúčastňujúci sa skúšok základného výcviku jazdcov musí mať platný test na infekčnú anémiu koní (EIA) nie starší ako 6 mesiacov.

Za SJF ZSO schválil: 18.08.2019 Ing. Kamil Šulko v.r.

Veröffentlicht am
Kategorisiert in akcie

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht.